ماج سكسيس

MAG SUCCESS Details

 • Type : GENERAL CARGO
 • Flag : St. Kitts & Nevis
 • Call Sign : V4TE
 • IMO Number :8997132
 • Owner : TRANS SUCCESS
 • Operator : MAG Container Lines
 • Built Year : 2005
 • Built Country : China
 • Class : I R S
 • LOA : 86.88 M
 • Breadth : 13.58 M
 • GRT : 2622
 • NRT : 1468
 • Dead Weight : 4126.5
 • Summer : 5.8 M
 • Hold/Hatch :  2 / 2
 • Cargo Gear : NIL
 • Speed : 10.0 KTS
 • Consumption/Day : IFO 3.0 / DO 3.0 MT
 • P&I Club : RAETS MARINE
 • H&M Insurer : AL SAQR
 • T. Cont. Capacity : 189TEU’s
 •  On Deck: 

  20/4 , 40/164