ماج بيرل

MAG PEARL Details

 • Type : container/ General cargo
 • Flag : St. Kitts & Nevis
 • Call Sign : V2PY4
 • IMO Number : 9187162
 • Owner : MAG BRIDE INC
 • Operator : MAG Container Lines
 • Built Year : 1998
 • Built Country : NETHERLAND
 • Class :BV
 • LOA : 92,75  M
 • Breadth : 19.51M
 • GRT : 2,599 MT
 • NRT : 1,226 MT
 • Dead Weight : 3,549 MT
 • Summer : 4.95 M
 • Hold/Hatch :  1,6 MT / per M2
 • Cargo Gear : NIL
 • Speed : 10.0 KTS
 • Consumption/Day : IFO 180CST, 7/8 MT
 • P&I Club : RAETS MARINE
 • H&M Insurer : AL SAQR
 • T. Cont. Capacity : 301 TEU’s